“Cẩm nang về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” dành cho cán bộ y tế xã
Báo Tiếng chuông - 07/05/2016
Được sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) hiện đang chủ trì, phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em và các đơn vị liên quan biên soạn cuốn tài liệu “Cẩm nang về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” dành cho cán bộ y tế xã.
Cẩm nang cung cấp những thông tin cơ bản nhất và cập nhật nhất về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con - Ảnh minh họa

 

Thời gian qua, Tổ chức Y tế thế giới đã có nhiều khuyến cáo mới nhằm mở rộng và tăng cường hiệu quả của chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Bộ Y tế cũng ban hành nhiều hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con thay đổi theo các khuyến cáo mới.

Do vậy, hầu hết các cán bộ tuyến xã đều mong muốn có một cuốn cẩm nang về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con với những thông tin cơ bản nhất và cập nhật nhất nhằm hướng dẫn cán bộ y tế xã tổ chức thực hiện các hoạt động về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

“Cẩm nang về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất và cập nhật nhất về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, để cán bộ y tế xã tổ chức thực hiện các hoạt động về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại cơ sở.

Cẩm nang được ưu tiên sử dụng cho cán bộ thực hiện các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại trạm y tế xã. Ngoài ra, tài liệu này còn được sử dụng cho: Truyền thông viên các cấp khi truyền thông về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Người quản lý công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống HIV/AIDS các cấp; Người trực tiếp cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con các cấp; Những ai quan tâm đến dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Nội dung cẩm nang bao gồm 4 phần:

Phần 1: Cung cấp các thông tin và kiến thức cơ bản như đường lây truyền HIV, đường không lây truyền HIV, nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng như các chiến lược can thiệp toàn diện về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Phần 2: Hướng dẫn triển khai hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Cung cấp các quy định và hướng dẫn thực hiện một số hoạt động về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cơ bản nhất mà các cán bộ làm việc tại trạm y tế xã cần biết.

Phần 3: Các thông điệp truyền thông về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Cung cấp một số các thông điệp chủ yếu mà cán bộ y tế xã cũng như truyền thông viên cần biết khi truyền thông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Phần 4: Là một số câu hỏi thường gặp về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Phần này bao gồm một số các câu hỏi thường gặp và trả lời về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.