Cá heo cũng biết gọi tên
Các Website khác - 10/05/2006
Cá heo cũng biết gọi tên

(BBC) Theo phát hiện mới của các nhà nghiên cứu quốc tế, loài cá heo giao tiếp như người bằng cách gọi tên riêng cho từng con. Chúng nhận dạng đồng loại như những cá thể riêng biệt và phân biệt bằng những tên gọi khác nhau.

Chúng ta từng biết rằng cá heo rất thông minh, nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện được khả năng đặc biệt này của chúng. T.A