Dạy nghề cho 3 triệu lượt đoàn viên thanh niên và giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên
Các Website khác - 22/09/2008

 

 
Ảnh minh họa.

Hanoinet - Trong nhiệm kỳ phấn đấu tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho 3 triệu lượt đoàn viên thanh niên và giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên; hết năm 2008, 100% Đoàn thanh niên cấp tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập hội đồng công tác thanh niên.

 

Ngày 21-9, tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần 4 (khóa 9) đã khai mạc để thảo luận chương trình hành động của Đoàn thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa 10 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất mục đích của chương trình hành động phải cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết.

Đặc biệt chương trình hành động cần gắn với việc triển khai có hiệu quả hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Với yêu cầu này, hội nghị đã bàn, quyết định sáu chỉ tiêu chính của Đoàn trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết T.Ư 7: 100% đoàn cơ sở phải xây dựng chương trình hành động; quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, sử dụng và luân chuyển đội ngũ cán bộ, phấn đấu đến năm 2012 có 70% đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách nằm trong độ tuổi đoàn; tăng 10%/năm số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và tỉ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp đạt 50%.

Tỉ lệ tập hợp thanh niên tăng 3-5%/năm và tập hợp được 60% thanh niên VN vào tổ chức Đoàn; phấn đấu 80% thanh niên tham gia các hình thức giáo dục, sinh hoạt; tỉ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 50% vào năm 2012 và 75% vào năm 2015. Trong nhiệm kỳ phấn đấu tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho 3 triệu lượt đoàn viên thanh niên và giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên; hết năm 2008, 100% Đoàn thanh niên cấp tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập hội đồng công tác thanh niên.

 

T.Ư Đoàn cũng sẽ sớm bàn thảo với các đối tác, cơ quan liên quan để lần đầu tiên thí điểm đưa thanh niên nông thôn đến một số nước khu vực châu Phi, Bắc Mỹ để làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo TT