Tạo việc làm mới cho hơn 2.000 lao động
Các Website khác - 20/12/2008
 Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN), năm 2008 Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã cho vay bằng vốn mới và vốn thu hồi 171 dự án, với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng, hỗ trợ giải quyết việc làm cho 3.365 người, tạo việc làm mới cho 2.001 lao động trong 1.530 hộ gia đình vay.
Trong đó, Tổng LĐVN thẩm định và ra quyết định cho vay 16 dự án, số tiền hơn 2.000 tỷ đồng; các LĐLĐ tỉnh, thành phố cho vay 155 dự án, số tiền hơn 9,7 tỷ đồng. Cũng theo Tổng LĐLĐ VN, nhiều ngành, địa phương phản ánh, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động phải đóng góp quá nhiều các loại quỹ xã hội do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chính quyền, đoàn thể, địa phương phát động.     
 
Hà Anh