5 tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống ma túy
Báo Tiếng Chuông - 05/07/2018
Trong thời gian qua, Đảng, Chính Phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, theo Văn phòng thường trực Phòng chống tội phạm và ma tuý, Bộ Công an, vẫn còn 5 tồn tại, hạn chế trong công tác này.
Ảnh minh hoạ

Theo đó, hoạt động tội phạm ma túy vẫn rất phức tạp và có xu hướng gia tăng, chưa ngăn chặn triệt để tình trạng ma túy thẩm lậu qua biên giới, một số địa bàn nóng về ma túy ở khu vực Tây Bắc chưa được giải quyết một cách cơ bản.

Lãnh đạo một số UBND, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống ma túy, chưa thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của cấp dưới hoặc mới chỉ tập trung ở từng giai đoạn, thời điểm nhất định; vẫn coi công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của lực lượng Công an nên chưa thực hiện hết trách nhiệm được phân công; nhận thức ma túy là tệ nạn xã hội dẫn đến chỉ chú trọng công tác cai nghiện bắt buộc, chưa quan tâm đầu tư đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện tại địa phương, chưa chú trọng thực hiện xã hội hóa công tác cai nghiện, giúp đỡ người nghiện hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm, phòng chống tái nghiện.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tuy đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức song vẫn còn thiếu những chương trình tuyên truyền có chiều sâu về kỹ năng phòng tránh ma túy tổng hợp, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên còn chưa nhận thức đúng về sự nguy hại của ma túy tổng hợp, coi đó là loại ma túy không gây nghiện dẫn đến gia tăng số người sử dụng loại ma túy này.

Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng có triển khai nhưng thiếu hiệu quả, người nghiện có hoàn cảnh khó khăn chưa được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện. Việc xác định tình trạng nghiện của ngành y tế còn nhiều hạn chế, nhất là ở cấp xã; vấn đề quản lý, điều trị cho người sử dụng ma túy bị loạn thần hiện nay là rất khó khăn vượt quá năng lực của cơ quan y tế cơ sở, hiện chưa có quy định cụ thể nào để xác định tình trạng người nghiện ma túy bị loạn thần và chưa xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý, chữa trị bệnh và cai nghiện ma túy cho những đối tượng này.

Ngoài ra, công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Số người sử dụng ma túy tổng hợp khó phát hiện, một số nơi chưa có đủ bộ test thử ma túy để làm xét nghiệm; chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác thống kê người nghiện ma túy. Do vậy, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể số người nghiện chưa bị phát hiện và có hồ sơ quản lý.

Trước tình hình trên, trong thời gian tới, công tác chỉ đạo tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới và ban hành Kết luận chỉ đạo trong giai đoạn tiếp theo; tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án trong Chương trình đảm bảo hiệu quả, thiết thực: dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”, dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020"; tổ chức tổng rà soát thống kê người nghiện ma túy và người sử dụng ma túy tổng hợp trên toàn quốc; hoàn thiện Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy năm 2008 giai đoạn 2008-2017...

Trong công tác tuyên truyền, các bộ, ngành, UBND các tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy với các nội dung, hình thức phong phú phù hợp với từng loại đối tượng; tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao theo chương trình kế hoạch đề ra.

Đối với đấu tranh chống tội phạm ma túy, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, điều tra cơ bản, xác định tuyến, tụ điểm, đối tượng chủ mưu cầm đầu các đường dây buôn bán về ma túy để có kế hoạch đấu tranh.

Trong đó, Bộ Công an chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp Bộ Tự lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Sơn La, Hòa Bình thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 66/KH-BCA, Phương án 1078/PA-C41 (giai đoạn 2018-2020) giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; kế hoạch đấu tranh với các nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang từ Lào về Việt Nam qua địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung.

Tập trung đấu tranh tội phạm ma túy hoạt động trên các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Miền Trung, Tây Nam, tuyến đường hàng không, tuyến đường biển. Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia, các tụ điểm mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không để phức tạp trở lại.

Đối với công tác cai nghiện, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tăng cường quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy đến năm 2025. Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy thông qua quyết định của Tòa án. Khảo sát đánh giá xây dựng Kế hoạch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự phòng nghiện ma túy cho học sinh, sinh viên. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy (đặc biệt là điều trị nghiện ma túy tổng hợp và thí điểm các mô hình thuốc Đông y do Việt Nam sản xuất).

Bộ Y tế tổ chức tổng kết, đánh giá 10 năm (2008-2017) triển khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; tổ chức triển khai phần mềm quản lý điều trị Methadone trên toàn quốc. Hướng dẫn điều trị những rối loạn do sử dụng, nghiện ma túy tổng hợp để kiểm soát hành vi loạn thần, hoang tưởng gây hậu quả cho xã hội. Tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia công tác cai nghiện ma túy.

Ngoài ra, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện các Hiệp định, thoả thuận đa phương, song phương mà Việt Nam đã ký kết với các tổ chức quốc tế và các nước...

Hoàng Anh