Cả nước có hơn 18 nghìn tình nguyên viên phòng, chống tệ nạn xã hội
Báo Tiếng chuông - 03/11/2016
Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có 40 tỉnh, thành phố thành lập 2.950 Đội tình nguyện (ĐTN) gồm 18.458 tình nguyện viên (TNV) thực hiện công tác tiếp cận, tư vấn, vận động, hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy đi cai nghiện, người bán dâm ổn định cuộc sống.

Hầu hết các tỉnh, thành phố đã thành lập ĐTN đều kiện toàn lại cơ cấu tổ chức Đội cũng như chế độ chính sách cho TNV. Tùy theo tính chất phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm tại từng xã, phường mà số lượng TNV được bố trí trong 1 Đội từ 5-10 thành viên.

 

Tình nguyện viên đến thăm một phụ nữ nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Nhật Thy

 

ĐTN các tỉnh, thành phố đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng TNV, trong đó, theo dõi, quản lý địa bàn quản lý theo từng khu vực và danh sách hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai và người mại dâm hoàn lương tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội khác trên địa bàn thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa phát sinh tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Các TNV tích cực phát hiện và thông báo cho các tổ chức cơ quan chức năng về các hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm, nghiện ma tuý, hành vi làm lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn, đề xuất tham mưu với chính quyền biện pháp cụ thể giải quyết các vụ việc đó và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm.

Cùng với Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện hoạt động lồng ghép cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở xã thông qua việc thực hiện các nội dung phân loại, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không tệ nạn ma tuý, mại dâm..

Các ĐTN đã phối hợp với những người có uy tín trong Tổ dân phố, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc tiếp cận, giúp đỡ và hàng tháng đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn, giúp đỡ học nghề, cho vay vốn, tạo việc làm hoặc tạo các điều kiện thuận lợi để người nghiện sau cai, người mại dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về ổn định cuộc sống.