Dự thảo luật xét nghiệm HIV bắt buộc với tù nhân
Các Website khác - 20/03/2006

Uỷ ban luật hình sự Florida đã đồng lòng nhất trí thông qua dự thảo HB463 cho phép các hạt trong bang này yêu cầu bắt buộc xét nghiệm HIV với các tù nhân.

Nếu uỷ ban của hạt cũng nhất trí với yêu cầu này thì mọi tù nhân trước khi được trả tự do sẽ phải làm xét nghiệm kháng thể virus HIV. Ông Curtis Richardson, đại diện phía bang Florida cho rằng, có rất nhiều tù nhân nhiễm HIV trong thời gian thụ án tại trại giam, khi được trả tự do, chính họ cũng không biết mình đang mang mầm bệnh. Ông này nói: "Nếu không biết mình đang mang bệnh, không được điều trị, tuyên truyền, giáo dục, họ sẽ làm lây lan đại dịch sang những người xung quanh". Uỷ ban chăm sóc y tế của nghị viện quốc gia cũng đã thống nhất thông qua một dự thảo tương tự với dự thảo nói trên.

Đặng Dương theo http://www.advocate.com