Lồng ghép cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS với quản lý chất lượng bệnh viện
Báo Tiếng chuông - 21/03/2016
Nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS (HIVQUAL) và bảo đảm tính bền vững của chương trình điều trị HIV/AIDS, Cục Quản lý khám, chữa bệnh vừa phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức tập huấn thí điểm về lồng ghép hoạt động cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS với hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện, tại TP.HCM.

Tham dự lớp tập huấn có các học viên của 6 bệnh viện tại 3 tỉnh An Giang, Bến Tre, Long An. Thành phần tham dự của mỗi tỉnh gồm: Lãnh đạo bệnh viện, Trưởng phòng/tổ trưởng tổ Quản lý chất lượng, Trưởng phòng Điều dưỡng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Trưởng khoa Khám bệnh, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Phụ trách cơ sở điều trị HIV/AIDS ngoại trú tại bệnh viện.

Tham gia giảng dạy khóa tập huấn là các giảng viên đến từ Phòng Quản lý chất lượng - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phòng Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS - Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam.

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được cung cấp các thông tin về: Thực trạng quản lý chất lượng trong chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; Thực trạng và định hướng quản lý chất lượng tại bệnh viện; Kiến thức cơ bản về các cấu phần của quản lý chất lượng và chu trình PDSA (plan - do - study - action); Vai trò của lãnh đạo trong quản lý chất lượng; Đánh giá cải tiến chất lượng theo bộ 83 tiêu chí và giới thiệu tiêu chí bổ sung về cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS; Đo lường chất lượng: danh mục chỉ số chất lượng bệnh viện; Các bước trong thực hiện cải tiến chất lượng; Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên được thực hành từng bước lập kế hoạch cải tiến chất lượng cho các chỉ số lồng ghép chất lượng điều trị HIV/AIDS với quản lý chất lượng bệnh viện.