Quyết định về ban hành hướng dẫn tải lượng HIV1 trong theo dõi đào tạo HIV1
Cục Phòng, chống HIV/AIDS - 20/07/2013
Ngày 05/6/2013, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV1 trong theo dõi điều trị HIV/AIDS. HIVonline xin giới thiệu đến các bạn tài liệu này.

Ngày 05/6/2013, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV1 trong theo dõi điều trị HIV/AIDS (Quyết định số 1921/QĐ-BYT, ngày 05/6/2013, của Bộ Y tế ). HIVonline xin giới thiệu đến các bạn toàn văn tài liệu này.

Tải tài liệu tại đây: Download.