Mỹ hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 23/02/2005

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 23/2, tại Hà Nội, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDV-US) và trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội đã ký kết dự án "Tăng cường năng lực y tế công cộng cho các hoạt động chăm sóc và dự phòng HIV/AIDS tại Việt Nam".

Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm, trong đó, năm đầu tiên, trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội sẽ nhận được khoản viện trợ không hoàn lại là 300.000 USD để đào tạo về quản lý chương trình cho các nhân viên làm trong lĩnh vực HIV/AIDS; phát triển hệ thống quản lý số liệu cho các chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam và xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Tại lễ ký kết, Đại sứ Mỹ Michael W. Marine đã khẳng định Chính phủ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam. Trong khuôn khổ Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về Cứu trợ AIDS, trợ giúp song phương của Chính phủ Mỹ dành cho Việt Nam đang tăng lên để xây dựng các hoạt động và các chương trình đối tác mới. /.