Xây dựng Nghị định về xác định tình trạng nghiện ma túy
Tiếng Chuông - 08/07/2021
Sau khi Luật Phòng, chống ma túy được ban hành, ngày 18/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-TTg trong đó giao Bộ Y tế xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Nghị định sẽ được áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

Dự thảo Nghị định gồm 3 Chương và 11 Điều, trong đó, Chương I là Quy định chung; Chương II quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Chương III là điều khoản thi hành.

Điều kiện cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy được quy định trong Nghị định này cần tuân thủ các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh cũng như các quy định pháp luật khác. Tuy nhiên hồ sơ, trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy có thể khác nhau tùy theo từng đối tượng cần xác định tình trạng nghiện. Trên thực tế, một người sử dụng ma túy có thể tự nguyện đến cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện để đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy. Cũng có thể việc xác định tình trạng nghiện ma túy thực hiện theo đề nghị của cơ quan công an theo quy định của pháp luật, do vậy Chương II sẽ có 05 điều quy định điều kiện cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng khác nhau hoặc tại các cơ sở tạm giữ có điều kiện khác nhau.

Theo đó, Chương II, Dự thảo Nghị định nêu 3 điều kiện cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy:

1. Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giám định pháp y, pháp y tâm thần từ tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên, được thành lập và đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

2. Có giấy phép hoạt động và phạm vi hoạt động chuyên môn về lĩnh vực khám và điều trị khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội hoặc khám và điều trị chuyên khoa tâm thần hoặc khám, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

3. Bác sỹ thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở y tế quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Bác sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần;

b) Bác sỹ thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở y tế quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần;

b) Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên khoa nội phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Chương II cũng quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế đủ điều kiện; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy tại nơi tạm giữ có cơ sở y tế đủ điều kiện; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy tại nơi tạm giữ không có cơ sở y tế đủ điều kiện; quy định về việc quản lý, lưu trữ hồ sơ.

Dự thảo  Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đang được xin lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Hoàng Anh

Theo Tiếng Chuông