Làng cổ Đường Lâm
Các Website khác - 10/10/2008

Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) vẫn còn những lưu lại những chiếc cổng, giếng nước và một số nhà cổ. Đây là ngôi làng cổ đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng di tích quốc gia.

ảnh
Những cây đa và bến nước đậm chất Bắc Bộ.
Làng quê thanh bình như trong ca dao.
ảnh
Người nông dân thuần phác...
ảnh
...hồ hởi thu hoạch lúa chín.
ảnh
Đình làng với kiến trúc đẹp vẫn được bảo tồn.
Những ngôi nhà xây bằng đá ong tạo nên "Ngôi làng Việt bằng đá ong".
ảnh
Nhà cổ chưa bị phá hủy theo năm tháng.
ảnh
Giếng nước hàng trăm năm tuổi vẫn còn hiện hữu.
ảnh
Cây đa cổ thụ tạo cho Đường Lâm nét cổ kính.

Hoàng Hà