Các tụ điểm mại dâm nơi công cộng đã giảm đáng kể
Tiếng chuông - 14/07/2021
Theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH), từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các tụ điểm mại dâm nơi công cộng đã giảm đáng kể nhưng nhìn chung vẫn còn phức tạp. Tình hình tệ nạn mại dâm luôn biến động theo từng địa bàn, từng thời điểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác phòng, chống mại dâm.

Ảnh minh họa

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống mại dâm năm 2021 cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm như đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức tuyên truyền có tính tương tác cao công tác phòng, chống bạo lực, giảm hại và hỗ trợ xã hội, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cho người bán dâm. Tiếp tục xây dựng và phát hành Bản tin phòng, chống tệ nạn xã hội đến 63 tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả, hiệu quả các mô hình của giai đoạn 2016-2020, các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì, nhân rộng mô hình thí điểm cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm, kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Mặt khác, các địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm nhằm ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cũng hướng dẫn 20 tỉnh, thành phố tiếp tục xây dựng hoàn thiện mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm đạt 100% chỉ tiêu.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, đến thời điểm hiện tại có 736 người bán dâm có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp đạt 100% chỉ tiêu.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 cũng gây ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện một số hoạt động của các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương như tuyên truyền phòng ngừa, giảm hại về tệ nạn mại dâm; công tác thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Hơn nữa, một số quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống mại dâm trong tình hình mới (khái niệm mại dâm, đối tượng, điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng ngừa, thực hiện can thiệp giảm hại, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, về xử lý vi phạm liên quan đến cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; thẩm quyền của lực lượng kiểm tra liên ngành,…).

Trao đổi với Báo điện tử Chính phủ, ông Trần Ngọc Túy, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết, trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; đề xuất xây dựng Dự án Luật Phòng, chống mại dâm. Hoàn thiện trình Bộ LĐTBXH, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021- 2025 và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai Chương trình sau khi được phê duyệt. Nghiên cứu ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội.

Đồng thời xây dựng nội dung, đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động phòng ngừa mại dâm nhằm giảm thiểu tác hại, đảm bảo quyền bình đẳng của người bán dâm trong tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội, giảm tội phạm liên quan đến mại dâm.

Xây dựng tài liệu, tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, cán bộ quản lý, xây dựng chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm ở các cấp.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống mại dâm. Kiện toàn đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm ở các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình thí điểm có hiệu quả của giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng hỗ trợ trao quyền, tăng cường sự tham gia của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.

Hoàng Giang

Theo Tiếng chuông

Xem thêm : mại dâm