Có thể tăng viện phí từ 1/1/2006
Các Website khác - 03/10/2005

(VietNamNet) - So với mức thu viện phí ra đời năm 1995, tỷ lệ trượt giá 50%-60%, nhưng mức thu viện phí vẫn chưa được điều chỉnh cho phù hợp. Đó là lý do để Bộ Y tế trình Chính phủ phương án sửa đổi, điều chỉnh chính sách viện phí mới, có thể áp dụng từ 1/1/2006.

Soạn: AM 570395 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Dẫu mức viện phí mới có tăng cao, nhưng 60% dân số VN không bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Y tế, mức thu viện phí hiện nay đã được ban hành từ năm 1995 nên đã quá lạc hậu, không phù hợp với điều kiện thực tế, ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh. Ví dụ, dịch vụ kỹ thuật y tế mới hiện có tổng cộng khoảng trên 600 dịch vụ nhưng chưa có giá thu.

Mặt khác, chính sách viện phí chưa đồng bộ với chính sách bảo hiểm y tế: Mức viện phí thấp dẫn đến mức thanh toán của bảo hiểm y tế cũng thấp. Chính vì vậy, Bảo hiểm y tế kết dư quá nhiều, còn quyền lợi của người bệnh lại không được đảm bảo. Trước những khó khăn trên, Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh mức thu viện phí. Khung viện phí mới này có thể áp dụng từ ngày 1/1/2006.

Bộ Y tế cho biết, với mức viện phí mới, các cơ sở y tế có thể bổ sung thêm các nội dung thu như vật tư tiêu hao, vật tư thay thế mà người bệnh đã sử dụng trực tiếp trong quá trình điều trị; chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, một phần khấu hao trang thiết bị trực tiếp sử dụng cho dịch vụ kỹ thuật y tế. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền thu ngày giường bệnh tăng, nhiều dịch vụ mới sẽ thu viện phí với mức cao. Tuy nhiên, từ nay cho đến năm 2010, Bộ Y tế đề nghị chưa đưa tiền lương vào viện phí, bởi như thế sẽ đẩy mức viện phí tăng lên rất cao.

Nếu Chính phủ chấp nhận sự điều chỉnh về viện phí, khoảng 33 triệu người sẽ chịu ảnh hưởng vì mức thu viện phí mới. Số còn lại gồm người nghèo, trẻ dưới 6 tuổi, đối tượng chính sách... (khoảng 50 triệu người, chiếm 60% dân số VN) chắc chắn không bị ảnh hưởng vì đã cho Bảo hiểm y tế chi trả, hỗ trợ.

  • Lệ Hà