Giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào
Các Website khác - 29/11/2005

Hơn 60 thanh niên ưu tú của Việt Nam sẽ tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào, từ 30/11 đến 5/12 tại Lào. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sẽ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2006-2007.

Theo Ban bí thư Trung ương Đoàn, đây là cuộc gặp gỡ thường niên được thực hiện theo Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước.

Tại cuộc gặp gỡ, hai bên sẽ tập trung thảo luận hai chủ đề "Thanh thiếu niên Việt - Lào giữ gìn mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước" và "Phát triển hợp tác kinh tế Việt - Lào vì sự phồn vinh".

Trong thời gian ở thăm Lào, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ tham dự mít tinh kỷ niệm 30 năm Quốc khánh Lào, gặp gỡ với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Tổ quốc Xixavạt Kẹobunphăn và dự lễ Basỉ (buộc chỉ cầu phúc) do thanh niên Khăm Muộn tổ chức.

Trịnh Vũ