Quốc hội chưa bầu được Tổng kiểm toán
Các Website khác - 29/11/2005

Sáng nay, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Tổng kiểm toán nhà nước. Do 2 ứng cử viên Trần Văn Tá và Vương Đình Huệ không đủ số phiếu quá bán, Quốc hội đã phải thông qua Nghị quyết giao cho ông Đỗ Bình Dương - Tổng kiểm toán đương nhiệm - tạm giữ chức vụ này từ 1/1/2006.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Trần Văn Tá được 180 phiếu (chiếm 36,4% đại biểu Quốc hội), ông Vương Đình Huệ được 191 phiếu (chiếm 38,6% đại biểu Quốc hội).

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Thường vụ Quốc hội đã hội ý với Thủ tướng và đề nghị Quốc hội thông qua Nghị quyết giao ông Đỗ Bình Dương - Tổng kiểm toán đương nhiệm - tạm giữ chức vụ này từ 1/1/2006 (khi Luật kiểm toán có hiệu lực) cho đến khi Quốc hội bầu được Tổng kiểm toán mới. Đa số đại biểu biểu quyết tán thành phương án này.

Ông Trần Văn Tá hiện là Thứ trưởng Bộ Tài chính còn ông Vương Đình Huệ đang giữ cương vị Phó tổng kiểm toán.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Lê Minh Hoàng, nguyên giám đốc Công ty điện lực TP HCM.

Việt Anh

Theo dòng sự kiện:
'Không nên cứ có can thiệp thì báo chí phải dừng bài' (29/11)
Tấn công tham nhũng không thể dàn trải (28/11)
Thủ tướng đứng đầu Ban chỉ đạo chống tham nhũng (28/11)
'Đại biểu Quốc hội hãy đeo bám vấn đề đã chất vấn' (26/11)
Chính phủ hứa sẽ làm hết sức mình trong chống tham nhũng (26/11)
Xem tiếp»