Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng giúp người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng
Các Website khác - 20/03/2009

Các học viên làm việc tại xưởng cắt tách hạt điều của Công ty cổ phần Sơn Long tại Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Đức, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước - Ảnh: Thanh Đạm - http://www.tuoitre.com.vn/

ND - Sau một năm thực hiện chương trình quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống HIV/AIDS, bên cạnh các nguồn quỹ xóa đói, giảm nghèo, Ủy ban phòng, chống AIDS của TP Hồ Chí Minh đã thành lập quỹ hỗ trợ xã hội cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ cấp vốn cho 226 người với tổng số tiền 1,362 tỷ đồng. Phần lớn số người vay vốn đều sử dụng đúng mục đích.