Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc xử lý truyện tranh sex
Các Website khác - 22/09/2008

Ngay trong tháng 9, Bộ Thông tin Truyền thông phải báo cáo Thủ tướng về các biện pháp nhằm tăng cường quản lý, lập lại trật tự trong hoạt động xuất bản theo đúng quy định hiện hành.

Không thiếu những cảnh nóng trong truyện tranh thiếu nhi hiện nay
Đó là một trong những nội dung của công văn của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng vừa gửi cho Bộ Thông tin truyền thông.

Thời gian gần đây, dư luận phản ánh thị trường sách xuất hiện khá nhiều truyện tranh sex, phản giáo dục, gợi dục, tác động xấu đối với trẻ em và gây bức xúc trong dư luận.

Ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải có biện pháp nhằm tăng cường quản lý, lập lại trật tự trong hoạt động xuất bản theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 này.

Cũng theo công văn này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương kiểm tra những ấn phẩm có nội dung xấu, xử lý nghiêm minh các nhà xuất bản vi phạm.

Theo Lê Châu