Việt Nam đạt nhiều thành tựu lớn trong công cuộc đổi mới
Các Website khác - 22/11/2005
Tiến sĩ Wolfgang Biermann, giám đốc tổ chức Hỗ trợ phát triển Đức (DED) tại Việt Nam đã khẳng định về nỗ lực của Việt Nam trong việc đạt những thành tựu lớn trong công cuộc đổi mới. Thông tin này được đưa ra bên lề hội nghị tổng kết năm 2005 của DED diễn ra mới đây tại Hải Phòng.
Hỏi: Đánh giá của ông về công cuộc đổi mới ở Việt Nam?

Trả lời: Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn, đặc biệt là sự ổn định về mặt xã hội. Đây không phải là quan điểm của cá nhân tôi hay dưới danh nghĩa đại diện cho DED, mà là quan điểm chung của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Một thành tựu đáng kể khác là công cuộc xóa đói giảm nghèo và quá trình cải cách phân cấp trong tất cả các hoạt động của cấp tỉnh, huyện. Các cấp cơ sở đã có vai trò rất lớn trong quá trình quyết định.

Minh bạch trong hoạt động lập kế hoạch của Chính phủ và các cấp cũng là một thay đổi tích cực, mà biểu hiện cụ thể là việc Chính phủ ban hành Nghị định về dân chủ cơ sở để trao quyền và nâng cao hơn nữa năng lực cho cấp cơ sở.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng để thực hiện được hoàn thiện điều này còn là quá trình lâu dài. Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa đạt được sự minh bạch đến mức cần thiết, cũng như cán bộ các cấp cơ sở cũng chưa được nâng cao năng lực đầy đủ nhưng Việt Nam vẫn đang tiếp tục tiến lên.

Hỏi: Ông ấn tượng nhất điều gì trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam ?

Trả lời: Một điều tôi thấy ấn tượng là Quốc hội cũng như Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các cuộc trưng cầu dân ý để tham khảo, tham vấn ý kiến của người dân trong các kế hoạch. Những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc chống tham nhũng trên cơ sở của Hiệp ước chống tham nhũng quốc tế là một nỗ lực đáng lưu ý. Tại cuộc họp tổng kết năm 2005 của chúng tôi, tôi thấy rất thú vị khi ông Klaus Rohland, giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đưa một thông tin là trong một cuộc trưng cầu dân ý ở nhiều nước khác nhau, trong đó có Việt Nam, 90% người dân Việt Nam được hỏi cho rằng, họ cảm thấy lạc quan và đời sống của con em họ tốt hơn cuộc sống của họ ngày xưa rất nhiều.

Hỏi: Ông đánh giá thế nào về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010 của Việt Nam?

Trả lời: Tôi nghĩ rằng, một điều đáng mừng là quá trình xây dựng kế hoạch dự thảo phát triển kinh tế xã hội 2006-2010 diễn ra rất minh bạch vì cách sáu tháng trước khi đưa ra chính thức, Việt Nam đã tham vấn ý kiến các nhà tài trợ quốc tế. Đặc biệt, các dự thảo luật đã được tham vấn ý kiến của người dân, các địa phương cũng như các tổ chức quốc tế và hiện tại đang được các cơ quan chuyên trách của các Bộ tiếp tục sửa đổi. Trong cuộc tham vấn này, tất cả vấn đề đưa ra trọng tâm cuối cùng đều là hội nhập, nghĩa là trong quá trình phát triển kinh tế cũng như gia nhập WTO, Việt Nam sẽ cố gắng bảo đảm không có người dân nào bị đặt ra ngoài lề của sự phát triển.

Theo Tin tức