Người châu Á ít làm “chuyện ấy”
Các Website khác - 08/11/2005
Một cuộc khảo sát mới của Durex, một công ty sản xuất bao cao su của Anh, cho thấy người châu Á sinh hoạt tình dục ít nhất thế giới:

9 nước và lãnh thổ châu Á nằm trong 10 vị trí cuối trong số 41 nước và lãnh thổ được khảo sát. Theo Durex, sức ép của lối sống năng động trong một số nền kinh tế phát triển ở châu Á có thể là nguyên nhân của tình trạng trên.

P.Võ