Tình yêu, thành công và giàu có
Các Website khác - 16/12/2004

Người đàn bà trở về nhà và nhìn thấy 3 ông già với gương mặt phương phi, râu tóc bạc phơ đang ngồi trước cửa. Tuy không nhận ra họ là ai, bà vẫn mời họ vào nhà nghỉ ngơi.

- Ông chủ có ở nhà không? - Họ hỏi.

- Ông ấy đã đi ra ngoài.

- Như thế chúng tôi sẽ chờ ông ấy về.

Vào buổi chiều khi người chồng về nhà, người đàn bà kể lại với ông về chuyện đã xảy ra.

- Ra nói với họ tôi đã về và mời họ vào.

Người đàn bà đi ra và mời 3 ông già vào nhà. Một trong 3 ông giới thiệu:

- Ông này tên là Giàu có, ông này là Thành công và tên tôi là Tình yêu. Hãy vào hỏi chồng bà muốn ai trong 3 chúng tôi vào nhà.

Người đàn bà vào nhà thuật lại với chồng. Ông này muốn mời ông Thành công, bà vợ lại muốn mời ông Giàu có và sau cùng họ đồng ý là mời ông Tình yêu theo đề nghị của vợ chồng người con trai. Người đàn bà đi ra và nói với 3 ông già:

- Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ông Tình yêu.

Ông Tình yêu đứng dậy và đi vào nhà. Hai ông kia cũng đi theo. Người đàn bà ngạc nhiên:

- Tôi chỉ mời có ông Tình yêu. Vì sao hai ông cũng muốn vào?

Ba ông già cùng đáp:

- Nếu bà mời ông Giàu có hay ông Thành công, hai người kia sẽ ở bên ngoài. Nhưng khi bà mời ông Tình yêu, hai người kia cũng sẽ vào theo. Bởi nơi nào có Tình yêu, nơi đó sẽ có Thành công và Giàu có.

T. Duy (Theo Internet)