Cấm không cho sử dụng chương trình chat Yahoo Messenger
Các Website khác - 19/04/2008


Mặc định là khi ta cấu hình cho Users sử dụng 2 giao thức HTTP và HTTPS thì sẽ không thể nào chat Yahoo Messenger được vì chat sử dụng 1 giao thức khác. Nhưng nếu 1 người nào đó biết tận dụng Proxy trong Yahoo gõ IP của ISA vẫn chat được như thường ví dụ như sau:


Cách sử dụng Proxy trong Yahoo. Ta mở chương trình Yahoo Messenger lên, chọn Messenger chọn Connection Preferences

Ta chọn Connection rồi chọn Use proxies rồi ta đánh dấu vào Enable HTTP proxy

Server Name ta điền 10.0.0.1, Server Port điền 8080 rồi bấm OK rồi login lại ta thấy vẫn vào chat bình thường

Lúc này tại máy ISA chận tiếp bằng cách

Chọn Configuration rồi chọn Networks. Ta thấy mục Internal 10.0.0.2 -10.0.0.255

Ta chọn dòng Internal click chuột phải chọn Properties rồi ta chọn mục Web Proxy bỏ dấu check ở ô Enable Web Proxy Cliens rồi OK rồi Apply

Như vậy là không vào Yahoo được bằng Proxy được nữa

Nhưng 1 ngày nào ta gặp cao thủ lần này không sử dụng Proxy nữa mà nó sử dụng Firewall with no proxies và vẫn vô chat được như bình thường

Lúc này vào ISA lại chặn bằng phương pháp Signatures

Ta chọn lại Firewall Policy rồi chọn lại rule Users ra Internet (HTTP và HTTPS) kích chuột phải và chọn Configure HTTP

Rồi chọn Tab Signatures rồi bấm Add

Name ta điền Yahoo Messenger
Description: Deny Yahoo Messenger
Search in: Ta bấm mũi tên và chọn Request headers
HTTP header: Host:
Signature: msg.yahoo.com rồi OK

Khi đó OK tiếp rồi Apply

Như vậy qua các bước chặn như vậy không thể nào chat được!