6 năm tù cho tội cố ý lây nhiễm HIV
Các Website khác - 19/09/2005

Ở Nauy, kẻ nào gây truyền nhiễm virus HIV sẽ phải lãnh án 6 năm tù giam. Đây là điều luật mới ban hành dành cho những người cố ý làm lây lan căn bệnh thế kỷ.

Bắt đầu từ sau đợt chỉnh lý luật năm 2003, các điều khoản liên quan đến bệnh truyền nhiễm đã được xem xét lại. Dòng 155 của điều luật này ghi rõ, nếu người nào đã biết mình nhiễm phải một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà còn cố ý lây nhiễm sang người khác sẽ bị xử phạt tới 6 năm tù.

Trong trường hợp do vô ý gây truyền nhiễm, người mang bệnh sẽ vẫn phải lánh án tù trong 3 năm. Đó là khoảng thời gian đủ để khuyến cáo với người dân về tính chất nguy hiểm của căn bệnh thế kỷ.

Đỗ Dương theo http://www.norwaypost.no