10 học bổng thạc sĩ tôn giáo học tại Mỹ
Các Website khác - 27/02/2006

TTO - Đại học Miền Tây (University of the West), Mỹ vừa thông báo cấp 10 học bổng thạc sĩ toàn phần ngành tôn giáo học tại trường.

Học bổng bao gồm học phí và sinh họat phí. Ứng viên phải làm việc tại trường 15 giờ/tuần để được tài trợ chi phí trên. Điều kiện:

- Có bằng cử nhân loại khá/giỏi tất cả các ngành

- Thành thạo tiếng Anh, điểm TOEFL từ 600 trở lên

Ứng viên quan tâm về học bổng, xin liên lạc để biết thông tin:

Dr. Yifa

The University of the West

1409 Walnut Grove Ave.,

Rosemead, CA 91770, USA

Tel: 626 656 2108

Fax: 626 571 1413

Email: yifa@uwest.edu

URL: http://www.uwest.edu

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 10-5-2006.

BÁ CHÍNH