Kiến nghị thay vai trò của Hội đồng quốc gia giáo dục
Các Website khác - 24/02/2006

(VietNamNet) - Kiến nghị do Hội Liên hiệp Hội KHKT Hà Nội tập hợp góp ý cho  về dự thảo báo cáo chính trị ĐH Đảng lần thứ X về giáo dục trong buổi hội thảo tổ chức chiều nay (24/2). 

Soạn: AM 713621 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Kéo cờ trong lễ khai giảng năm học mới

Chấn chỉnh hệ thống giáo dục quốc dân, đảm bảo sự hài hòa cân đối giữa phổ thông, dạy nghề và trung học chuyên nghiệp, ĐH và CĐ. Thành lập ủy ban GD-ĐT quốc gia trong đó có Tổng Cục dạy nghề là cơ quan giúp Chính phủ điều phối toàn bộ cuộc cải cách toàn diện và triệt để giáo dục nước nhà, thay cho Hội đồng quốc gia giáo dục chỉ làm chức năng tư vấn cho Thủ tướng.

Đây là một trong 5 kiến nghị sau buổi thảo luận của Hội.

Theo GS Nguyễn Năng An, Chủ tịch Liên hiệp Hội, trước mắt có thể giao ủy ban thực hiện một số việc sau: Kiến nghị Chính phủ dừng ngay việc làm chương trình, SGK hiện nay do ngược tư duy khoa học, kém hiệu quả và lãng phí.

Thay vào đó là một tổ chức mới, tập hợp những nhà khoa học, nhà giáo có trình độ và tâm huyết am hiểu sự phát triển khoa học giáo dục trong và ngoài nước biết kế thừa kinh nghiệm của thế hệ trước (1945, 1955, 1975) chỉ đạo một tư duy mới làm tập trung thay đồng loạt chương trình và SGK từ lớp 1 đến lớp 12 vào năm học tới. Đồng thời, giải quyết dứt điểm vấn đề chương trình, giáo trình ĐH.

Cùng với đó, ủy ban tiến hành đánh giá toàn diện và khách quan nền giáo dục quốc dân theo hệ thống các tiêu chí được xây dựng một cách nhất quán và khả thi; Kiểm tra nghiêm túc toàn bộ vấn đề đầu tư, chi tiêu ngân sách Nhà nước và đóng góp của nhân dân cho giáo dục. Xây dựng một cơ chế phân bổ và quản lý vốn đầu tư từ tất cả các nguồn khác nhau cho GD - ĐT...

4 kiến nghị khác gồm:

Dự thảo nêu quá vắn tắt, chung chung, chưa thể hiện rõ tinh thần phát huy sức mạnh dân tộc.

Ghi lại phần Nghị quyết ĐH Đảng lần 9 với nội dung "trong những năm trước mắt giải quyết dứt điểm: 1.Sửa đổi chương trình và SGK; 2. Cải tiến chế độ thi cử; 3.Khắc phục khuynh hướng thương mại hóa và tiêu cực trong giáo dục; 4. Quản lý việc cấp phát văn bằng...".

Công bố công khai Đề án đổi mới giáo dục ĐH để dân biết, bàn và đóng góp ý kiến.

Bãi bỏ việc hành chính hóa các cơ sở giáo dục đào tạo và bổ nhiệm các cấp quản lý theo kiểu "phổ thông đầu phiếu". 

  • Kiều Oanh