Chương trình giáo dục phổ thông sẽ có “chuẩn”
Các Website khác - 30/12/2005
Theo tin từ Bộ GD-ĐT, tháng 1-2006 chương trình giáo dục phổ thông sẽ được ban hành theo qui định của Luật giáo dục vừa được sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 1-1-2006.

Đến thời điểm này, Hội đồng thẩm định quốc gia của Bộ GD-ĐT đã thông qua cấu trúc của chương trình giáo dục phổ thông và cơ bản thẩm định xong chương trình cấp học và chương trình 23 môn học.

Khi được ban hành, lần đầu tiên giáo dục phổ thông chính thức có phạm vi và cấu trúc nội dung, xác định rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ mà HS cần đạt được sau từng giai đoạn học tập và sau mỗi cấp học.

Đồng thời đây sẽ là chuẩn kiến thức, kỹ năng để làm cơ sở biên soạn sách giáo khoa, chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục của chương trình phổ thông trong phạm vi cả nước.

(Theo Tuổi Trẻ)