Giao lưu và tập huấn công tác khoa giáo khu vực phía nam
Các Website khác - 27/12/2005
Trong hai ngày 27 và 28-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Khoa giáo T.Ư tổ chức giao ban, tập huấn công tác khoa giáo sáu tháng cuối năm 2005 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2006 cho gần 400 đại biểu, đại diện cho Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, quận ủy, huyện ủy 24 tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

GS, TS Ðỗ Nguyên Phương, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng ban Khoa giáo T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác khoa giáo sáu tháng cuối năm, nổi bật là quá trình tham gia chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2005. Ðại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, báo cáo tình hình công tác tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong lĩnh vực khoa giáo nhiệm kỳ 2000 - 2005, trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2006.

Ban Khoa giáo T.Ư đã quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-CT/T.Ư của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về công tác lãnh đạo, phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới; Chuyên đề của UNDP về kinh nghiệm quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS và Chuyên đề Giáo dục và Ðào tạo Việt Nam với việc gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO).

PV