Cơ hội học bổng ngành quản trị tại ĐH Essex, Anh
Các Website khác - 21/08/2005

TTO - Khoa tài chính-quản trị, ĐH Essex, Anh kết hợp với BT Corp. thông báo sẽ cấp một học bổng toàn phần tiến sĩ chuyên ngành quản trị.

Đề tài: “Market-based workforce management”.

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí và 9.648 bảng Anh/năm trợ cấp sinh hoạt phí.

Điều kiện:

- Có bằng cử nhân lọai khá/giỏi các ngành: kinh tế, quản trị, ngoại thương

- IELTS 7 trở lên

- Có kinh nghiệm nghiên cứu

- Biết Java

Ứng viên quan tâm về đề tài, xin liên lạc:

csgradoffice@essex.ac.uk

Thông tin về mẫu hồ sơ học bổng và các chi tiết khác, xin liên lạc:

http://cswww.essex.ac.uk/prospectivestudents/research/applications.htm

Hạn chót nộp hồ sơ: 2/9/2005.

BÁ CHÍNH