ĐH Lâm nghiệp xét tuyển 300 NV2 và thay đổi điểm 2 ngành
Các Website khác - 19/08/2005

TTO - Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Lâm nghiệp vừa công bố điểm xét tuyển nguyện vọng (NV) 2 các ngành của trường này. Theo đó, trường sẽ tuyển 300 chỉ tiêu cho NV2.

Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3.

Trường đã công bố điểm trúng tuyển NV 1, tuy nhiên, đã có sự thay đổi như sau: hai ngành Khoa học môi trường (306) khối A là 16 điểm, khối B là 19 điểm và Công nghệ sinh học (307) khối A là 17 điểm, khối B là 20 điểm. Trước đây, điểm của hai ngành này là khối A là 15 điểm, khối B là 17 điểm.

Những thí sinh không trúng tuyển vào các ngành của NV 1 sẽ được chuyển sang học các ngành cùng nhóm 301, 303, 304, 305.

Điểm xét tuyển NV2 của trường tuyển thí sinh có điểm từ 15 trở lên và trường sẽ lấy từ trên xuống. Như vậy, điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2 của trường như sau:

Mã ngành

Ngành

Khối

NV1

NV2/ Chỉ tiêu

101

Chế biến lâm sản

A

15.0

15.0/ 80

102

Công nghiệp phát triển nông thôn

A

15.0

15.0/ 40

103

Cơ giới hóa lâm nghiệp

A

15.0

15.0/ 50

301

Lâm học

A

15.0

B

17.0

302

Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

A

15.0

B

17.0

303

Lâm nghiệp xã hội

A

15.0

Tuyển 20

B

17.0

304

Lâm nghiệp đô thị

A

15.0

B

17.0

305

Nông lâm kết hợp

A

15.0

Tuyển 20

B

17.0

306

Khoa học môi trường

A

16.0

B

19.0

307

Công nghệ sinh học

A

17.0

B

20.0

401

Quản trị kinh doanh

A

15.0

15.0/ 30

402

Kinh tế lâm nghiệp

A

15.0

15.0/ 30

403

Quản lý đất đai

A

15.0

15.0/ 30

404

Kế toán

A

15.0

QUỐC DŨNG