ĐH Macquarie, Úc cấp 25 học bổng
Các Website khác - 14/09/2005

TTO - ĐH Macquarie, thành phố Sydney, Úc vừa thông báo cấp khoảng 25 học bổng miễn giảm tòan bộ học phí cho toàn bộ chương trình cử nhân, hoặc thạc sĩ thuộc tất cả chuyên ngành học tại trường.

Điều kiện:

Đối với ứng viên đăng kí học bổng đại học:

- Đang học lớp 12, chuẩn bị tốt nghiệp PTTH hoặc đã tốt nghiệp PTTH, điểm trung bình học tập ở cấp 3 từ 9.0 trở lên

- Điểm IELTS từ 6.5 trở lên

Đối với ứng viên đăng kí học bổng thạc sĩ:

- Tốt nghiệp ĐH các ngành, điểm trung bình từ 8.0 trở lên

- Điểm IELTS từ 7 trở lên

Hạn chót nộp đơn:

31/10/2005, đối với tất cả các chương trình bắt đầu vào học kì 1/2006 (khoảng cuối tháng 2/2006)

30/4/2006, đối với tất cả các chương trình bắt đầu vào học kì 2/2006 (khoảng cuối tháng 7/2006)

Ứng viên quan tâm, xin tải hồ sơ học bổng tại website:

http://www.international.mq.edu.au/scholarships/coursework/muis.html

BÁ CHÍNH