Điểm chuẩn NV2 các trường ĐH phía Bắc
Các Website khác - 13/09/2005

Thí sinh thi Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM vui mừng sau khi làm bài thi ĐH

TTO - Các trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Tây Bắc, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Vinh, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐHDL Hải Phòng, ĐHDL Phương Đông vừa công bố điểm chuẩn NV2.

Theo đó, điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0.5 điểm.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Khối A: ngành sư phạm Toán: 25 điểm; sư phạm Kỹ thuật: 20.5 điểm; sư phạm Giáo dục tiểu học: 24 điểm; sư phạm Giáo dục tiểu học: 24 điểm; cử nhân Vật lý: 21 điểm; cử nhân Hóa học: 22.5 điểm; cử nhân Toán: 22 điểm; cử nhân Tin học: 17.5 điểm.

Khối C: ngành sư phạm Giáo dục tiểu học: 24 điểm.

Khối D: ngành cử nhân Tiếng Anh: 19.5 điểm.

Khối N: ngành sư phạm Mầm non: 17.5 điểm (đã nhân hệ số).

Trường ĐH Tây Bắc

Khối A: các ngành Bảo vệ thực vật, Lâm sinh, Chăn nuôi, Nông học: 15 điểm; Quản trị kinh doanh tổng hợp: 17 điểm; Công nghệ thông tin: 18 điểm; Kế toán: 18.5 điểm.

Khối B: các ngành Bảo vệ thực vật, Lâm sinh, Chăn nuôi, Nông học: 15 điểm.

Hệ Cao đẳng: ngành sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp: 18.5 điểm; sư phạm Toán - Tin học: 19 điểm; sư phạm Thể dục: 19 điểm; sư phạm Văn - Giáo dục công dân: 21 điểm; sư phạm Sử - Địa: 21.5 điểm.

Trường ĐH Lâm nghiệp

15.5 điểm các ngành Lâm nghiệp xã hội, Nông lâm kết hợp.

16.5 điểm các ngành Công nghiệp phát triển nông thôn, Cơ giới hóa lâm nghiệp.

19.5 điểm các ngành Chế biến lâm sản, Quản trị kinh doanh, Kinh tế lâm nghiệp, Quản lý đất đai.

Trường ĐH Vinh

Khối A: ngành cử nhân Vật lý: 16.5 điểm; cử nhân Toán: 17 điểm; cử nhân Tin học: 17.5 điểm; cử nhân Hóa: 19 điểm; Quản trị kinh doanh: 22 điểm; Kỹ sư Công nghệ thông tin: 22 điểm; sư phạm Địa lý: 23.5 điểm.

Khối D: ngành Tiếng Anh: 22.5 điểm (tiếng Anh nhân hệ số 2).

Khối M: ngành sư phạm Giáo dục mầm non: 16.5 điểm.

Viện ĐH Mở Hà Nội

Khối A, 22 điểm: các ngành Tin học, Điện tử - Thông tin.

Khối D (tiếng Anh nhân hệ số 2): ngành Quản lý khách sạn - du lịch: 22 điểm; Hướng dẫn du lịch: 21 điểm; Tiếng Anh: 24 điểm.

Hệ Cao đẳng: Tin học: 14 điểm; Điện tử - thông tin: 13.5 điểm; Công nghệ sinh học: khối A 13.5 điểm, khối B 17 điểm.

Trường ĐHDL Hải Phòng

Khối A: các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Xây dựng cầu đường, Hóa dầu, Chế biến thực phẩm, Kinh tế môi trường, Kỹ thuật nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Quản trị - du lịch - văn phòng: 15 điểm. Các ngành Điện dân dụng công nghiệp, Xây dựng dân dụng: 16 điểm. Ngành Kế toán kiểm toán: 17.5 điểm.

Khối B: các ngành Chế biến thực phẩm, Kinh tế môi trường, Kỹ thuật nông nghiệp: 15 điểm.

Khối C: ngành Văn hóa du lịch: 15.5 điểm.

Khối D: các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị - du lịch - văn phòng, Tiếng Anh: 14 điểm. Các ngành Kế toán kiểm toán, Văn hóa du lịch: 17.5 điểm.

Trường ĐHDL Phương Đông

Khối A: ngành Kỹ thuật: 16 điểm; Công nghệ sinh học và môi trường: 17.5 điểm; Công nghệ thông tin: 18 điểm; Quản trị kinh doanh: 18 điểm.

Khối B: ngành Công nghệ sinh học và môi trường: 17.5 điểm.

Khối D: ngành Quản trị kinh doanh: 18 điểm. các ngành Tiếng Pháp, Tiếng Đức: 19 điểm. Các ngành Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật: 20 điểm (ngoại ngữ nhân hệ số 2)

Những thí sinh khối A không trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin có điểm thi từ 16 trở lên có thể vào học một trong các ngành Cơ điện tử, Điện, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điện tử số nếu có nguyện vọng.

Những thí sinh khối A đăng ký vào ngành Quản trị kinh doanh nhưng không đủ điểm, có điểm thi từ 16 trở lên có thể chuyển vào học ngành Cơ điện tử hoặc Điện nếu có nguyện vọng.

Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật có điểm 19 - 19.5 có thể chuyển vào học ngành tiếng Đức, tiếng Anh nếu có nguyện vọng.

THANH HÀ