Du học trao đổi văn hóa tại Mỹ
Các Website khác - 12/06/2006

TPO - Đây là chương trình giúp học sinh Việt Nam sang Mỹ một năm để trao đổi văn hóa, sau đó, nếu có nhu cầu, học sinh sẽ trở lại Mỹ để theo học chương trình PTTH. 

Ðối tượng của chương trình là học sinh lớp 10, 11 và 12.

Yêu cầu

- Ðiểm học tại PTTH đạt trên 8.0

- Ðiểm thi tiếng Anh - SLEP: trên 75%

Lệ phí cho chương trình khoảng 4.000 - 5.000 USD.

Những lợi ích của chương trình

- Học sinh Việt Nam có điều kiện tiếp xúc với học sinh Hoa Kỳ.

- Học sinh Việt Nam tiếp thu phương pháp học của các trường PTTH tại Hoa Kỳ.

- Học sinh Việt Nam có điều kiện phát triển Anh ngữ.

- Học sinh Việt Nam có nhiều cơ hội được các trường đại học nhận vào chương trình.

- Học sinh Việt Nam có nhiều cơ hội nhận được học bổng của trường đại học Hoa Kỳ.

Những bất lợi của chương trình

- Có một số trường PTTH tại Hoa Kỳ không cho phép học sinh Việt Nam tốt nghiệp PTTH.  Chính vì thế học sinh Việt Nam phải thi bằng GED để thay thế bằng PTTH.

- Có một số người đỡ đầu bắt học sinh làm công việc nhà. Trên nguyên tắc là học sinh chỉ làm việc nhẹ và tình nguyện làm việc.

Lời khuyên

Vì đa phần học sinh Việt Nam phụ thuộc vào gia đình, chưa có tính tự lập, chưa có tính hòa nhập vào môi trường mới, chính vì thế phụ huynh nên cân nhắc kỹ vấn đề cho con em đi theo chương trình này.

Trần Thắng
Chủ tịch Hội Văn hóa & Giáo dục Việt Nam