Học bổng dự bị ĐH tại 11 trường bắc Anh
Các Website khác - 09/12/2005

Khối các trường đại học bắc Anh hiện đang xét cấp một số mức học bổng cao nhất tới 100% cho khóa Dự bị Đại Học Quốc Tế khai giảng tại Hà Nội đầu năm 2006 với 2 loại học bổng.

Soạn: AM 646076 gửi đến 996 để nhận ảnh này
SV trường Manchester Metropolitan

Học bổng High Achiever Scholarship: đối tượng nhận học bổng: Học sinh từ 17 tuổi trở lên, có điểm IELTS: 5.0 hoặc TOEFL 500 trở lên, hoặc thi học bổng tại Hà Nội.

Học bổng Achiever Scholarship: Đối tượng nhận học bổng: HS từ 16 tuổi trở lên, có điểm IELTS: 4.5 hoặc TOEFL 450 trở lên, hoặc thi học bổng tại Hà Nội.

NCUK gồm 11 trường: The University of Manchester, Manchester Metropolitan University, The University of Sheffield, Sheffield Hallam University, University of Leeds, Leeds Metropolitan University, The University of Liverpool, Liverpool JMU, University of Salford, University of Bradford, University of Huddersfield.

Nhận hồ sơ xin học bổng và đăng ký dự thi tại: NCUK - EMG Scholarship Committee, A9, tầng 3, Khách Sạn Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội, Điện thoại: 04-7366087, Fax: 04-7366083, download đơn xin học bổng tại website: www.emg.com.vn

  • Song Nguyên