Ông Nguyễn Mạnh Cầm nhậm chức Chủ tịch Hội Khuyến học
Các Website khác - 07/12/2005

(VietNamNet) - Ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên

Soạn: AM 643472 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ông Nguyễn Mạnh Cầm (trái) tại đại hội (Ảnh: Dân Trí)

Đây là kết quả của Đại hội Khuyến học toàn quốc vừa bế mạc sáng nay. Đại hội đã bầu 133 uỷ viên trong Ban chấp hành Hội khuyến học Việt Nam nhiệm kì 3. Đồng thời, đã thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ và toàn văn Điều lệ sửa đổi gồm 9 chương và 27 điều.

Ông Nguyễn Mạnh Cầm nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp hội cần củng cố và phát triển các mô hình đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn...Đặc biệt là môt hình gia đình hiếu học cần được nhân rộng....

Bên cạnh đó, trong điều kiện xu thế toàn cầu hoá phát triển mạnh, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, Hội cần quan tâm tranh thủ sự hợp tác của các nước, các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ quốc tế và quốc gia để tranh thủ những điều kiện cần thiết cho việc nâng cao chất lượng công tác khuyến học và làm phong phú thêm nội dung học tập…

Đến nay tổ chức Hội phát triển ở 64 tỉnh, thành (tháng 6/1999 mới có 28 tỉnh, thành) với 99,22% (629/634) quận huyện thi và 94% (9.824/10.382) xã phường thị trấn đã tổ chức Hội khuyến học. Số hội viên đến nay đã có trên 3,5 triệu người.

Đại hội Khuyến học toàn quốc xác định: "Đưa hoạt động khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào quần chúng, tạo ra nhiều cơ hội để mỗi người dân thực hiện nhiệm vụ học tập suốt đời...".

  • K.Oanh