Công nhận GS: Tính điểm bài báo khoa học chưa hợp lý
Các Website khác - 05/12/2005

Tôi hoàn toàn tán thành với tác giả bài báo"Công nhận chức danh GS: Một qui định "trời ơi". Ở đây tôi xin đưa ra một vấn đề bất cập nữa trong cách tính công trình khoa học (publication) của việc công nhận chức danh GS và PGS ở Việt Nam.

Một trong các điều kiện vô cùng quan trọng để đánh giá trình độ chuyên môn của một nhà khoa học là khả năng nghiên cứu nguyên bản thông qua các công trình khoa học đăng ở các tạp chí chuyên ngành (Journal).

Phần lớn ở tất cả các nước khác trên thế giới, các bài báo khoa học do nhiều tác giả cùng đứng tên được tính điểm như sau:

1. Tác giả đứng tên đầu tiên (first author) và người đứng tên phản hồi (corresponding author) là quan trọng nhất và được tính điểm cao nhất (80-90% điểm)

2. Tác giả thứ 3, 4, 5, 6, v.v…được xem là cộng tác viên thực hiện (co-author) và thường được chia điểm theo đầu tác giả (100 điểm/đầu tác giả)

Tuy nhiên, khi công nhận chức danh GS và PGS ở Việt Nam, các bài báo khoa học được tính như sau: Tổng số điểm của 01 bài báo/đầu tác giả của bài báo (Ví dụ: 1 bài báo có số điểm là 1 điểm, và bài này có 4 tác giả thì công trình này được tính là: 0.25 điểm)

Qua quan sát việc công nhận chức danh một vài năm gần đây, tôi thấy, một số bài báo của các tác giả đăng ở các tạp chí trong nước thường có 1-2 tác giả. Tuy nhiên, các bài báo đăng được ở các tạp chí quốc tế thường có rất nhiều tác giả vì yêu cầu của nghiên cứu rất cao và phải vô cùng khó khăn mới đăng được. Song với cách tính điểm này, mặc dù đứng tên đầu tiên, tác giả những công trình này vẫn chỉ được tính như những người cộng sự nghiên cứu.

Đây quả là một điều vô cùng bất cập và tôi cũng không thể hiểu được tại sao hội đồng chức danh giáo sư vẫn có thể sử dụng cách tính này để xét chức danh GS và PGS được.

  • Nguyễn Anh Tuấn (ĐH Thái Nguyên, email: nta1108@...)

Ý kiến của bạn: