20 công ty tư vấn xây dựng đủ "tiêu chuẩn" giải thể
Các Website khác - 17/06/2006

Thanh Hoá:
20 công ty tư vấn xây dựng đủ "tiêu chuẩn" giải thể

Sáng ngày 16.6, ông Trần Hoà - GĐ Sở Xây dựng - cho biết: Toàn tỉnh Thanh Hoá hiện có 40 Cty tư vấn xây dựng thực hiện các dự án. Tuy nhiên, chỉ có 2 Cty phải "chiếu cố" mới có thể xếp vào loại 2 về năng lực, không có Cty nào đạt loại 1.

Trong số 40 Cty tư vấn xây dựng trên, có đến 20 Cty không đạt yêu cầu về năng lực, đủ "điều kiện" giải thể.

Ông Trần Hoà còn cho biết, hiện trên địa bàn 27 huyện, thị của tỉnh chưa có một cán bộ chuyên môn nào tốt nghiệp chính quy đúng chuyên ngành quản lý xây dựng. Còn ở 633 xã, phường mới có duy nhất một cán bộ địa chính xã đã tốt nghiệp trung cấp xây dựng.

Anh Tuấn