Rà soát tiến trình chuẩn bị hợp tác tài chính APEC năm 2006
Các Website khác - 16/06/2006

Rà soát tiến trình chuẩn bị hợp tác tài chính APEC năm 2006

Đó là một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị các chuyên viên tài chính APEC lần thứ 22 - diễn ra ở TP Nha Trang từ ngày 14-16.6.

Với vai trò là nền kinh tế chủ nhà của tiến trình FMP trong năm 2006, ngoài công tác tổ chức, Bộ Tài chính nước ta đã thực hiện vai trò chủ trì trao đổi, thảo luận tại hội nghị cũng như điều phối các hoạt động của diễn đàn, tạo được dấu ấn trong tiến trình hợp tác tài chính nói riêng và Diễn đàn hợp tác kinh tế APEC nói chung.

Bảo Chân