ASEAN có cơ chế giải quyết tranh chấp mới
Các Website khác - 18/08/2005

Nguồn tin của Bộ Thương mại cho biết, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vừa cho ra đời Cơ chế tham vấn giải quyết các vấn đề thương mại và đầu tư (ACT) dựa theo mô hình của EU. Đây là một nỗ lực nhằm tăng cường hiệu quả của cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN.

ACT chính thức đi vào hoạt động từ 15/7 vừa qua. Theo cơ chế này, các doanh nghiệp có thể chủ động khiếu nại trực tiếp tới các cơ quan quản lý Nhà nước qua mạng Internet khi gặp phải trở ngại trong quá trình thực thi các hiệp định của ASEAN. ACT còn cho phép doanh nghiệp bảo vệ lợi ích từ các chương trình hội nhập kinh tế trong ASEAN như chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT), chương trình ưu đãi hội nhập (AISP).

Theo cơ chế này, các nước thành viên ASEAN sẽ cử ra một cơ quan đầu mối nhận và xử lý các khiếu nại của doanh nghiệp và điều phối, hợp tác với các cơ quan hữu quan trong quá trình xử lý thông tin. Ở VN cơ quan đầu mối là Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại.

Các chuyên gia của Bộ Thương mại cho biết, ưu điểm lớn của cơ chế này là thời hạn giải quyết khiếu nại. Theo quy định, nước nhận đơn khiếu nại (Host country) phải có́ phản hồi cho doanh nghiệp trong vòng 7 ngày xem liệu có chấp nhận đơn không. Một khi đơn được chấp nhận thì nước bị khiếu nại (Lead Country) phải giải quyết trong vòng 30 ngày, với thời gian linh hoạt cho phép thêm tối đa là 30 ngày. Như vậy thời gian giải quyết có thể nhanh hơn nhiều hơn so với một quy trình khiếu nại thông thường thông qua lưu chuyển công văn.

Bộ Thương mại cho biết sẽ tổ chức một buổi tập huấn nhằm phổ biến rộng rãi về cơ chế ACT và hướng dẫn sử dụng cơ chế này để giúp doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan phát huy tối đa lợi ích của nó trong quá trình hợp tác với các nước thành viên ASEAN.

Hà Vy