Bình Dương: Vốn đầu tư vào các KCN tăng mạnh, lao động vẫn thiếu
Các Website khác - 12/06/2006

Bình Dương: Vốn đầu tư vào các KCN tăng mạnh, lao động vẫn thiếu

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Dương đã có thêm 59 dự án mới đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) với tổng số vốn đầu tư trên 200 triệu USD và 35 dự án bổ sung, với tổng số vốn 61 triệu USD. Như vậy hiện nay, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 735 doanh nghiệp, với tổng số vốn trên 2,77 tỉ USD và 1.500 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh về công nghiệp thì vấn đề nguồn nhân lực vẫn là một bài toán khó chưa có lời giải. Hiện, tỉnh đang thiếu trầm trọng lao động có trình độ ngoại ngữ, nhân viên phát triển thị trường quốc tế, chuyên gia quan hệ cộng đồng và cả lao động phổ thông... Quốc Minh