Bỏ giấy phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài?
Các Website khác - 06/02/2006
Bỏ giấy phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài?

Từ nay khi mang ngoại tệ mức tương đương trên 7.000 USD ra nước ngoài, người dân không còn phải xin giấy phép từ Ngân hàng (NH) Nhà nước. Qui định mới về mua, mang, chuyển ngoại tệ ra sao? Ông Hồ Hữu Hạnh - phó giám đốc NH Nhà nước TP.HCM - cho biết:

- Theo qui định trước đây, cá nhân khi mang ngoại tệ ra nước ngoài mức trên 7.000 USD để dùng vào một số mục đích cho phép thì phải đến NH Nhà nước xin giấy phép.

Trên cơ sở giấy phép này, cá nhân mới có thể mua ngoại tệ ở ngân hàng thương mại (NHTM), là cơ sở để NHTM chuyển ngoại tệ ra nước ngoài qua hệ thống thanh toán NH, hoặc để cá nhân trình báo cho hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh (nếu cá nhân đã có ngoại tệ và mang trực tiếp qua cửa khẩu).

Theo qui định mới tại công văn 497 vừa được NH Nhà nước ban hành, từ nay cá nhân sẽ đến trực tiếp NHTM, xuất trình các giấy tờ chứng minh cho việc sử dụng ngoại tệ ở nước ngoài, trên cơ sở đó NHTM sẽ giải quyết mà không cần giấy phép từ NH Nhà nước.

Cá nhân tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ liên quan đến mục đích sử dụng ngoại tệ ở nước ngoài.

Qui định hiện hành cho phép cá nhân được phép mua, mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài dùng vào các mục đích: trang trải chi phí học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc cho thân nhân; đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài; trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài, trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài; chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; đi định cư ở nước ngoài...

* Người đã có ngoại tệ muốn mang theo khi ra nước ngoài thì nơi nào cấp giấy xác nhận để xuất trình khai báo với hải quan?

- Cá nhân ra nước ngoài mang trên 7.000 USD mới phải khai báo hải quan. Nếu người đã có ngoại tệ và muốn trực tiếp mang đi thì đến NHTM trình các giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ hợp pháp và NHTM sẽ cấp giấy xác nhận trên cơ sở giấy đề nghị của người đó. Khi cấp giấy này, NHTM có thể thu phí.

* Trường hợp chuyển tiền để trợ cấp cho người thân ở nước ngoài có thể cao hơn mức 7.000 USD/người/năm?

- Cá nhân trong nước có thể chuyển tiền ra nước ngoài để trợ cấp cho thân nhân và mức được mua từ NHTM, mang hoặc chuyển qua NH bình quân 7.000 USD/năm.

Trường hợp đặc biệt, NHTM cũng có thể giải quyết mức cao hơn nếu cá nhân đó xuất trình được các giấy tờ chứng minh nhu cầu vượt mức bình quân 7.000 USD là hợp lý và cần thiết.

Khi NH Nhà nước bỏ qui định cấp giấy phép mang ngoại tệ và giao cho NHTM và cá nhân tự làm, tự chịu trách nhiệm thì các NHTM phải xây dựng một qui trình bán, chuyển hoặc xác nhận mục đích sử dụng ngoại tệ để tạo thuận lợi cho mọi cá nhân theo nguyên tắc đơn giản, thuận tiện.

(Theo TT)