Bộ Thương mại ra chỉ thị về việc phục vụ Tết Bính Tuất
Các Website khác - 04/11/2005

Bộ Thương mại ra chỉ thị về việc phục vụ Tết Bính Tuất

Theo đó các sở thương mại, các DNNN (nhất là các DN kinh doanh xăng dầu, thực phẩm, bách hoá, nông sản...) phải có kế hoạch đảm bảo tốt nhất nhu cầu hàng hoá cho nhân dân trong dịp Tết, không để sốt giá, thiếu hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi như muối, dầu hoả...

Đặc biệt, bộ cũng lưu ý các địa phương bị thiên tai, bão lụt phải dành sự quan tâm, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến, tồn đọng hàng sau Tết.

B.K.T