Bông Bạch Tuyết tính chuyện hủy niêm yết
Các Website khác - 20/12/2008

Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ là nội dung quan trọng được bàn đến tại Đại hội cổ đông bất thường Bông Bạch Tuyết (BBT), vào ngày 6/1/2009.

Với tư cách là cổ đông lớn sở hữu 30% cổ phần, Công ty Dệt may Gia Định thay thế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty triệu tập đại hội cổ đông bất thường. Thời gian diễn ra vào ngày đầu năm 2009 thay vì dự kiến là 20/12 như ban đầu.

Theo thông báo gửi HOSE hôm 18/12, đại diện phần vốn Nhà nước tại đại hội cũng sẽ thông qua phương án củng cố, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả công ty, bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của một số người. Song song đó, điều lệ hoạt động Bông Bạch Tuyết cũng sẽ được chỉnh sửa.

Một kết thúc buồn của BBT cũng được đề cập là rút lui khỏi sàn giao dịch chứng khoán TP HCM sau hơn 4 năm là thành viên chính thức. Đây là hệ quả của việc kinh doanh lỗ liên tiếp 3 năm liền khi thua 15 tỷ đồng trong năm 2006 và 2007, cộng với mức âm 9,3 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2008. Với "thành tích" này, BBT đã đủ điều kiện ngừng giao dịch chính thức. Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử 8 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam, một công ty niêm yết bị "treo giò" do vi phạm công bố thông tin, buộc phải hạn chế giao dịch và sắp tới chuẩn bị hủy niêm yết.

Dệt may Gia Định bác phương án tăng vốn điều lệ nhằm cứu doanh nghiệp khỏi bờ vực phá sản nhưng cũng đã không thống nhất được với lãnh đạo Bông Bạch Tuyết giải pháp nào khả thi hơn. Hơn 5 tháng kể từ ngày tổ chức đại hội cổ đông, doanh nghiệp rơi vào tình cảnh bế tắc, sản xuất hoạt động cầm chừng, tinh giảm lao động và bất lực chờ ngày đuổi khỏi sàn.

Mới đây, đơn vị kiểm toán BBT là công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC) đã bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước khiển trách về những sai sót trong kiểm toán báo cáo tài chính năm 2006.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên ký báo cáo cũng như thực hiện soát hồ sơ và ký duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán năm 2006 của BBT sẽ không được chấp thuận tư cách kiểm toán viên trong hai năm 2009 và 2010.

Bạch Hường