Các địa phương đã quan tâm đến năng lực cạnh tranh
Các Website khác - 01/06/2006
Công bố chỉ số PCI, Trưởng ban Pháp chế VCCI Trần Hữu Huỳnh:
Các địa phương đã quan tâm đến năng lực cạnh tranh

Hôm nay (1.6), Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) cùng dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh VN (VNCI) tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh (PCI) ở VN năm 2006. Đây là chỉ số xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trong việc tạo lập môi trường chính sách thuận lợi cho việc phát triển DN dân doanh. Trước giờ chính thức công bố PCI, ông Trần Hữu Huỳnh cho biết:

- Đây là năm thứ hai VCCI tiến hành đánh giá PCI. Năm 2005 mới có 42 tỉnh, thành tham gia, thì 2006 đã có 64 tỉnh, thành tham gia, với 6.300 DN dân doanh tham gia trả lời các câu hỏi điều tra. Các chỉ số yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm nay nhiều hơn so với năm 2005, phản ánh năng lực thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư giữa chính quyền cấp tỉnh và giới DN vừa và nhỏ.

- Tác dụng của PCI được sử dụng vào vấn đề gì?

- PCI là con số nói lên năng lực cạnh tranh giữa các địa phương trong vấn đề tạo điều kiện cho lực lượng DN phát triển. Việc trả lời điều tra của PCI đảm bảo mang tính đại diện của cộng đồng DN vừa và nhỏ, đây là kênh thông tin tốt đối với chính quyền địa phương cũng như các cấp lãnh đạo trung ương trong việc xác định môi trường kinh doanh của địa phương cũng như của VN. Nếu được quan tâm, đây sẽ là điều kiện để cải thiện môi trường kinh doanh ở VN, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút các nguồn lực đầu tư.

- Các địa phương phản ứng như thế nào với PCI?

- Phản ứng của các địa phương đối với PCI đều rất thận trọng. Có địa phương điềm tĩnh tiếp nhận thứ hạng PCI do chúng tôi công bố, có địa phương không tỏ thái độ, không có những hành động cụ thể. Nhưng cũng có địa phương phản ứng, tỏ ra bất ngờ về số liệu PCI và cho rằng số liệu điều tra không chính xác. Tuy nhiên, nhiều địa phương hiểu vấn đề, biết tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu tính khoa học cũng như độ tin cậy của dự án, đồng thời nắm bắt ngay tiếng nói của giới dân doanh qua các chỉ số PCI. Còn hiệu quả của việc làm này, chúng tôi xin giữ bí mật thông tin cho tới khi những người chịu trách nhiệm của dự án chính thức công bố kết quả điều tra.

- Xin cảm ơn ông!

Công Thắng thực hiện