Chi phí quảng cáo sẽ không còn mức trần
Các Website khác - 03/01/2006

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị dỡ bỏ mức trần 10% đối với các hoạt động liên quan đến quảng cáo, khuyến mãi, tiếp khách, quà biếu của doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, quy định này không còn phù hợp với lộ trình VN hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là khoảng giữa năm 2006, VN sẽ trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bãi bỏ quy định này sẽ góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Lâu nay, doanh nghiệp FDI thường sử dụng chiến lược quảng cáo toàn cầu của công ty mẹ nhưng hoạch toán chi phí quảng cáo ở VN vào công ty mẹ ở nước ngoài để chiếm lĩnh thị phần ở VN.

(Theo TBKTVN)