Cty Yokohama xây dựng nhà máy mới sản xuất lốp xe tại VN
Các Website khác - 24/05/2006

Cty Yokohama xây dựng nhà máy mới sản xuất lốp xe tại VN vào tháng 6 tới

Vốn đầu tư 1 tỉ yen, là chi nhánh của Cty Yokohama Tyre tại VN, nhà máy dự kiến hoạt động thử vào tháng 7 sẽ giúp tăng công suất lốp xe mành chéo (bias) cho xe máy và xe tải nhẹ lên 250%. Nhà máy đặt tại Bình Dương trên diện tích 30.000m2, công suất tiêu thụ 3.100 tấn caosu mới làm nguyên liệu/năm.

P.K