Cước điện thoại quốc tế giảm gần một nửa
Các Website khác - 20/01/2006

Theo quyết định mới của Bộ Bưu chính Viễn thông, cước kết nối đối với các cuộc gọi từ VN đi quốc tế và ngược lại sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm gần một nửa so với mức cước cũ.

Chẳng hạn, đối với các cuộc gọi từ Việt Nam đi quốc tế xuất phát từ mạng cố định (bao gồm các mạng vô tuyến nội thị), doanh nghiệp viễn thông sẽ phải trả cước kết nối là 0,04 USD/phút, thay vì mức 0,07 USD/phút cũ.

Mức cước này cũng áp dụng đối với các cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại cố định nội tỉnh kết nối với mạng điện thoại quốc tế nhưng thông qua mạng đường dài. Riêng các cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại di động kết nối trực tiếp với mạng quốc tế, mức cước mới là 765 đồng/phút.

Với cuộc gọi chiều quốc tế đến Việt Nam, cước kết nối được áp dụng giống như đối với những trường hợp các cuộc gọi kết nối trực tiếp vào mạng điện thoại cố định nội tỉnh với 0,04 USD/phút thay vì 0,07 USD/phút trước đây.

Hồng Anh