Đặt hàng làm rau 
hữu cơ công nghệ cao
Tuổi trẻ - 04/05/2016
UBND TP.HCM vừa có văn bản đặt hàng Bộ Khoa học và công nghệ thực hiện dự án ứng dụng công nghệ cao sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ theo mô hình chuỗi liên kết giá trị phục vụ nhu cầu tiêu dùng rau cao cấp tại TP.

 

Đặt hàng làm rau 
hữu cơ công nghệ cao
Nhu cầu rau đảm bảo an toàn ở TP.HCM luôn ở mức cao. Trong ảnh: chọn mua rau tại siêu thị - Ảnh: Quang Định

Kinh phí dự kiến được đề xuất cho dự án hơn 14 tỉ đồng. 

Dự án đề ra ba mục tiêu cụ thể, theo đó sẽ chuyển giao thành công các quy trình sản xuất rau hữu cơ theo công nghệ cao (15 quy trình).

Xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau hữu cơ (9 loại rau với quy mô 80ha, đạt sản lượng 1.800 - 2.000 tấn sản phẩm rau hữu cơ); 1 mô hình sản xuất cây giống rau theo phương thức công nghiệp (100.000 cây giống/vụ); 1 mô hình bảo quản rau tiên tiến (10 tấn rau/đợt); 1 mô hình tiêu thụ sản phẩm rau hữu cơ theo hình thức liên kết.

Ngoài ra, đào tạo và tập huấn kỹ thuật về sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao cho 10 cán bộ kỹ thuật và 300 nông dân.