Đề xuất thành lập 130 điểm kinh doanh gia cầm có tủ bảo ôn
Các Website khác - 31/12/2005

TP.Hồ Chí Minh:
Đề xuất thành lập 130 điểm kinh doanh gia cầm có tủ bảo ôn

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch cúm gia cầm TPHCM, bình quân mỗi ngày, tại các trạm kiểm dịch có khoảng 68 lượt xe/ngày, nhập khoảng 14.723 con gia cầm vào thành phố. Số gia cầm nhập tươi về TPHCM trung bình 3.338 con/ngày và số trứng nhập khoảng 1,2 triệu quả/ngày.

Sở Thương mại TPHCM đề xuất thành lập 130 điểm kinh doanh sản phẩm gia cầm đã giết mổ tại các chợ, cửa hàng được trang bị tủ bảo ôn, nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

M.Thoa