Hà Nội sẽ ứng vốn để cải tạo các khu tập thể cũ nát, nguy hiểm
Các Website khác - 16/06/2006

Hà Nội sẽ ứng vốn để cải tạo các khu tập thể cũ nát, nguy hiểm

Ngày 15.6, UBND TP.Hà Nội đã họp các sở, ngành và chủ đầu tư để thống nhất cơ chế, chính sách xây dựng, cải tạo các khu chung cư cũ nát trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Hoàng Ân khẳng định, TP sẽ sớm ban hành một chính sách đặc thù, đảm bảo quyền lợi cho người dân và cả doanh nghiệp. Đối với các khu tập thể cũ nát, nguy hiểm, TP sẽ ứng vốn ra để làm trước.

X.Thu