7,5 tỉ đồng cho một công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn
Các Website khác - 14/06/2006

Lâm Đồng
7,5 tỉ đồng cho một công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

Đó là công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn xã Hoà Bắc, huyện Di Linh, với tổng nguồn vốn lên đến 7,5 tỉ đồng (lớn nhất ở Lâm Đồng), cấp nước sinh hoạt cho 6.000 dân cùng với hệ thống 150 nhà vệ sinh và 15 hầm xử lý chất thải (đồng bộ nhất) được xây dựng từ nay đến cuối năm 2008.

Ngày 13.6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức vừa ký cam kết với Lâm Đồng đầu tư 5 tỉ đồng để triển khai dự án này; nguồn vốn còn lại - 2,5 tỉ đồng - thuộc ngân sách tỉnh Lâm Đồng. K.D